Clan del Golfo, Antioquia, Paro Armado, AGC, Alias Otoniel